Tidligere projekter

Herregårdene og oplevelsessamfundet – nyt liv i gamle bygninger

 

Mikael Frausing blev i efteråret 2008 tilknyttet Dansk Center for Herregårdsforskning som ph.d.-stipendiat. Projektet “Herregårdene og oplevelsessamfundet – nyt liv i gamle bygninger” beskæftigede sig med danske privatejede herregårde som kommercielle aktører i oplevelsesøkonomien.

Projektet omhandlede bryllupper, selskaber, teambuilding og ferieophold, det handlede om turisme og turister, det handlede om kulturarv, historie og tradition, og nogle steder handlede det om selve herregårdens økonomiske integritet og overlevelse.

Projektet indgik i en forskningstradition, Heritage Management, der beskæftiger sig med kulturarvens bevaring og dens anvendelse til moderne formål. Turisme er, skønt relativt uudforsket som forskningsdisciplin, en social struktur, der er dybt meningsbærende for såvel turister som deres værter. Blandt turister forhandles kulturelle værdier og væsentlige spørgsmål om kollektiv og personlig identitet. Herregårdenes turismeaktiviteter berører samtidigt væsentlige spørgsmål om historiebrug og om kulturarvens moderne anvendelse. Projektet mødte turisterne i feltet mellem knivskarp konkurrence på det kommercielle oplevelsesøkonomiske marked og herregårdenes kulturelle værdier, som har særlig betydning for regional og national identitet.

Projektet var opbygget som et antal case-studies på danske herregårde med visionære planer for udbygning af turismen. Projektet var anvendelsesorienteret og bidrog til en kvalificering af herregårdenes udvikling mod et bedre forretningsgrundlag.

Mikael Frausing er uddannet cand.mag. i historie fra Aarhus Universitet med tillægskurser i turisme fra Aalborg Universitet. Han har praktisk erfaring med turisme fra ansættelse på Hobro Turistbureau og journalistiske opgaver i turistbranchen.

Mikael Frausing blev den 17. februar 2012 tildelt ph.d.-graden på baggrund af sin afhandling.

For mere information om Mikael Frausings projekt: Nye oplevelser og nye fortællinger