Kildesamlinger

Bang, Gustav: “Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle”. Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie: København, 1898-1899

Bobe, Louis: “Ditlev Ahlefeldts erindringer 1617-1660, Henrik Koppels Forlag, København, 1922

Bricka, C.F. & S.M. Gjellerup: “Den Danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede. Samtidige Levnetsbeskrivelser”, bd. 1-2, Forlaget Rudolph Klein, 1874-1875

Bricka, C.F.: “Den Danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede II. Samtidige Levnetsbeskrivelser”, Foreningen til udgivelse af Danmarks Adels Aarbog, 1913

Christensen, William: “Missiver fra Kongerne Christiern I. s og Hans’s Tid”, bd. 1-2, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, København, 1914

Kornerup, Bjørn: “Herlufholms skoleordinans af 30. marts 1567”. Udgivet af Danske Magazin, 7. række, VI

Marquard, E.: “Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre.”, bd. 1, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1929

Marquard, E.: “Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre.”, bd. 2, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1936

Marquard, E.: “Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre.” bd. 3, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1941

Rosenkrantz, Jørgen: “Jørgen Rosenkrantz erindringer fra 1589”, trykt i Danske Magazin IV, 1750

Thuesen, Karen: “Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog”, Faksimileudg. med indledning og noter af Karen Thuesen, C. A. Reitzel, København, 1993

Wad, Gustav Ludvig: “Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe.”, bd. 1, Paa Herlufsholms stiftelses foranstaltning udgivne ved Gustav Ludvig Wad V. Thaning og Appel, Kjøbenhavn, 1893a

Wad, Gustav Ludvig: “Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe.”, bd. 2, Paa Herlufsholms stiftelses foranstaltning udgivne ved Gustav Ludvig Wad, V. Thaning og Appel, København, 1893b