Arkivregistraturer

For den del af godsarkiverne der er afleveret til statens arkiver, fandtes (juli 2008) følgende registraturer, der er udgivet af de enkelte landsarkiver:

 

 

Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå

 

Futtrup, Birgitte Vestergaard, Gerret Liebing Schlaber og Hans Schultz Hansen: En arkivoversigt. 2003.

Godsarkiver: Gram og Nybøl godser. 1976

Godsarkiver: Søgård og Årtoft godser. 1976

Mindre godsarkiver. 1978

Godsarkiver. De augustenborgske og gråstenske godser. 1978

Godsarkiver. Sandbjerg. Grevskabet Reventlow. 1998

Schackenborg Godsarkiv. 1996

Statslige arkiver: Herredsfogedarkiver fra Nordslesvig 1868-1889. 1991

 

 

Landsarkivet for Fyn, Odense

 

Jansen, Lotte: De fynske godsarkiver. En introduktion. Odense 1975

Godsarkiver: Ahlefeldt, Billesbølle, Billeshave, Biskopstorp, Bjørnemose, Boltinggård, Brahesborg, Brahesholm. 1975

Godsarkiver: Brahesminde. 1975

Godsarkiver: Brahetrolleborg. 1981

Godsarkiver: Bramstrup. 1980

Godsarkiver: Broholm. 1990

Godsarkiver: Christiansdal, Eilschous Gods (Marienlund), Elvedgård. 1981

Godsarkiver: Dallund. 1981

Godsarkiver: Erholm –  Søndergårde. 1981

Godsarkiver: Gyldensteen. 1983

Godsarkiver; Hesselagergård. 1984

Godsarkiver: Hindsgavl. 1985

Godsarkiver: Juelsberg. 1984

Godsarkiver: Langeland. 1975

Godsarkiver: Lundsgård. 1981

Godsarkiver: Rugård. 1981

Godsarkiver: Rødkilde og Flintholm. 1985

Godsarkiver: Skovsgård. 1981

Godsarkiver: Vejlevgård, Vejrupgård, Vejstrupgård, Ølundgård. 1981

Godsarkiver: Østrupgård. 1982

 

 

Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg

 

Vestergaard, Bente: Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver. 2002

Worsøe, Hans H. og Poul Rasmussen: Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt. I-II. Viborg 1980-1981

 

 

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, København

 

Godsarkiver: Krenkerup. 1981

Godsarkiver: Lerchenborg. 1981

Godsarkiver: Oreby-Berritzgård. 1983

Godsarkiver: Universitets- og Kommunitetsgods. 1990

Herlufsholms Stiftelses arkiv

Valbygård gods

Vallø Stifts arkiv. 1995

Vallø-Pergamenter 1356-1913. Et Repertorium. 1993

Vemmetofte Kloster. 1992

 

 

Øvrige relevante arkivregistraturer

 

Jensen, Birgit Bjerre: Christian V’s greve- og friherreprivilegier. I: Arkiv 2, 1968

Jensen, Birgit Bjerre: Kilder til belysning af len, stamhuse og fideikommisser. I: Arkiv 3, 1971

Københavns Stadsarkiv: Arkivalier vedrørende Bistrup gods 1661-1921. 1988