Topografi og generelle værker

Begtrup, Gregers: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. 1-7. Kbh. 1803-1812. Genoptryk, Rosenkilde & Bagger, Kbh. 1977-1979.

Berntsen (Bergen), Arent: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed Udi Fire Bøger forfattet København 1650-1656. Reprogr. genudgivelse, København 1971.

Bobé, Louis, H. Berner-Schilden-Holsten, Vilh. Lorenzen og Palle Rosenkrantz: (red.): Danske Herregaarde ved 1920. I-III. København 1922-1923.

Erichsen, John og Mikkel Venborg Pedersen (red.): Herregården. Menneske – samfund – landskab – bygninger. I-IV. København 2004-2006.

Erichsen, John og Mikkel Venborg Pedersen, The Danish Country House, København 2014

Hassø, Arthur G. (red.): Danske Slotte og Herregaarde. I-IV. København 1943-1945.
Ny Samling. I-III. København 1944-1946.

Hansen, J.J. Større danske Landbrug. Statistisk, Topografisk, Historisk Haandbog  I-IX. København 1930-1937.

Kock, Jan: Østjyske herregårde. Højbjerg 2000.

Mathiassen, Therkel: Herregaarde og Godser i det 20. Aarhundrede. København 1931.

Mathiassen, Therkel: Vore Herregaarde. København 1943.

Mathiassen, Therkel (red.): Herregaardene og Samfundet. København 1943.

Olsen, Rikke Agnete: Borge i Danmark. Viby J 1986.

Pontoppidan, Erik (Erich) og Hans de Hofman: Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark … forestillet ved en udførlig Lands-Beskrivelse …, I-VII. København 1763-1781, bind V og VII i to halvbind. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde & Bagger 1968-1972.

Richardt, F., T.A. Becker og C.E. Secher: Prospecter af danske Herregaarde. 1-20 + Register. København 1844-1870. Ny udgave ved Flemming Jerk og Barbara Marcus-Møller, København 1976.

Rosenkrantz, Palle: Taarne og Tinder. Danmarks lovfredede Herregaarde. København 1929.

Roussell, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde. 1-16/17-20. Anden udgave (af samme værk under redaktion af Arthur G. Hassø). København 1963-1968. Bind 17: Sagn og spøgerier. Bind 18-19: Øst for Øresund. Bind 20: Sydslesvig.

Stilling, Niels Peter: Danmarks Herregårde. Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Gyldendal, 2014

Stilling, Niels Peter: Danmarks Herregårde. Fyn og Langeland. Gyldendal, 2015

Stilling, Niels Peter: Politikens bog om Danmarks Slotte og Herregårde. 1998. 3. udg. 2005.

Stilling, Niels Peter: Danske herregårde. Arkitektur, historie og landskab. København 1999.

Tidsskrift for Landøkonomi 1/2005. Tema: Herregården i fortid og fremtid. Landskabets forvaltning. Vejen 2005.

Trap, J.P. m.fl.: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.
1. Udgave. I-V. 1858-1860; 2. Udgave. I-V. 1872-1879;
3. Udgave. I-V. 1898-1906; 4. Udgave I-X samt Register. 1920-1932.
5. Udgave. I-XIV (med titlen: Danmark. Inkl. register samt Færøerne og Grønland. 1953-1970. I-XI, hvert bind i 2-3 dele).