Danske bypalæer

Andersen, Britta og Pernille Roholt (red.): Byens adelsgårde og palæer. Norden 1720-1800, Auning 2008.

Bramsen, Bo: København Før og Nu – og Aldrig, Kbh. 1987.

Brock, P.: “Det Holsteinske Palæ”, i: Danske Samlinger, 2 R III.

Clemmensen, Tove: Chr. IX’s palæ på Amalienborg 1750-1906, Kbh. 1956.

de Thurah, Lauritz: Den Danske Vitruvius, Kbh. 1746.

de Thurah, Lauritz: Hafnia Hodierna, Kbh. 1748.

Elling, Chr.: Palæer og Patricierhuse fra rokokotiden, Kbh. 1930.

Elling, Chr.: Amalienborg-Interiører (Chr. VII’s palæ), Kbh. 1945.

Elling, Chr.: Fr. VIII’s palæ på Amalienborg, Kbh. 1951.

Elling, Chr.: “Thurahs tegninger i Danske Vitruvius”, i: Arkitekten 1928.

Elling, Chr.: Den Svenske ambassades Palæ, Kbh. 1952.

Erichsen, John: Frederiksstaden, Kbh. 1972.

Feldbæk, Ole: “Adam Gottlob Moltke”, i: Architectura 1984.

Friis, Aage: Bernstorfferne og Danmark 1-2, Kbh. 1903-19.

Gedde, Admiral Christian: Geddes kvarterskort 1757, Kbh. 1940.

Gedde, Admiral Christian: Geddes eleverede kort over København 1761, Kbh. 2002.

Grandjean, Bredo L.: Københavnske Palæer, Kbh. 1948.

Grandjean, Bredo L.: En bygnings Historie. Det Bernstorffske Palæ, Kbh. 1952.

Grandjean, Bredo L.: “Lindencrones Palæ”, i: Arkitekten 1957¨.

Grandjean, Bredo L.: Stukarbejder i Danmark 1660-1800, Kbh. 1994.

Hartmann, Sys: 50 Palæer og landsteder, Kbh. 1976.

Havning, Thomas: I Eigtveds Tjeneste, Kbh. 1974.

Heimbürger, Minna: Antikken og Faubourg Saint-Germain Privatarkitektur, Paris 1700-1730, Kbh. 1963.

Hermite, Madame Louis: La vie d’un palais danois, Kbh. 1933.

Hassø, Arthur G (red.).: Danske Slotte og Palæer, Kbh. 1944.

Kjær, Ulla og Eva Trein Nielsen: Det Thottske Palæ, Kbh. 2003.

Kjær, Ulla og Florence Talbot: Det Thottske Palæ/Le Palais Thott. Kbh. 2006

Liisberg, Beering: Rosenborg, Kbh. 1914.

Lund, Hakon: “Haver”, i: Architectura 1984.

Lorenzen, Vilhelm: Københavnske Palæer 1630-1730, Kbh. 1922.

Madsen, Hans Helge: Interiørdekorationer i Erichsens Palæ, Kbh. 1968.

Munthe af Morgenstierne, O.: Odd-Fellow Palæet (Berckentins Palæ), Kbh. 1926.

Munthe af Morgenstierne, O.: Nicolai Eigtved, Kbh. 1924.

Møller, Viggo Steen: Amalienborg, Kbh. 1973.

Roussel, Aage: Danske Slotte og Herregaarde, Kbh. 1964.

Rykind-Eriksen, Kirsten: “Ildsteder og komfurindretninger i Prindsens Palais 1770-1850”, i: Herregårdshistorie 3. Gammel Estrup 2008.

Raabyemagle, Hanne: Christian VII’s Palæ, Amalienborg, bd. I-II, Kbh. 1999.

Raabyemagle, Hanne: “Tema med variationer”, i: Architectura 1984.

Schiøtt, Frederik: “Architekterne Rosenberg”, i: Architekten IV.

Schiøtt, Frederik: “Blade af skt. Annæ Kvarters historie”, i: Architekten IX.

Slots- og Ejendomsstyrelsen: Christian VII’s Palæ. Restaurering 1982-1996, Kbh. 1996.

Smidt, Claus M.: “Det gule Palæ i Amaliegade”, i: Architectura 1984.

Strømstad, Poul: Holbergtidens København skildret af malerne Rach og Eegberg, Kbh. 1977.

Tønnes, Rikke: Stephen Hansens Palæ, Kbh. 1997.

Voss, Knud: Arkitekten Nicolai Eigtved, Kbh. 1971.

Weilbach, Fr.: “Marskalgaarden”, i: Historiske Meddelelser om København II, 2.

Weilbach, Fr.: “Det Barchmannske Palæ”, i: Historiske Meddelser om København II, 1.

Weilbach, Fr.: “Bygmester Philip de Lange”, i: Architekten XXVII.

Weilbach, Fr.: “Tessin i Danmark”, i: Architekten XXVII.

Weilbach, Fr.: “Prinsens Palæ”, i: Arkiv og Mus. II.

Weilbach, Fr.: “Lidet kendte arkitekter i 17. årh.”, i: Architekten XXVI.

Weilbach, Fr.: Charlottenborg: Historie: Opmåling, Kbh. 1933.

Weilbach, Fr.: “Grev Mogens Friis’ Palæ”, i:Historiske meddelelser om København, 1924.

Aakjær, Sven: København før og nu, Kbh. 1949-