Formidling

Dansk Center for Herregårdsforskning har som et af sine formål at udbrede og formidle viden og forskningsresultater om de danske herregårde til alle med faglig eller personlig interesse for feltet.

Centeret gennemfører således løbende formidlingsprojekter, der ad forskellige veje kan bringe indsigt i herregårdenes fortid og nutid til danskerne. I disse år arbejdes der eksempelvis med at samle og formidle viden om herregården i landskabet og Danmark som herregårdslandskab. Læs mere om centerets kortlægningsprojekter her.

Hvert år formidler centeret og dets tilknyttede forskere ligeledes herregårdsforskning gennem publikationer, foredrag og deltagelse i faglige netværk samt i sin kontakt med presse og andre med interesse for herregårdsområdet.