De danske herregårde på nettet

Forskningscenterets kortlægningsprojekter

 

Dansk Center for Herregårdsforskning samler og formidler viden om herregården i landskabet og Danmark som herregårdslandskab. Se centerets samling af digitale herregårdskort her.

Herregården Katholm på Djursland

Vi har i dag et stort materiale og en stor samlet viden om herregårdene, deres historier og deres indflydelsesrige samspil med landskab og samfund; men det var en viden, der i vid udstrækning ligger spredt og ukoordineret for den almindelige, interesserede bruger. I 2014 lancerede Dansk Center for Herregårdsforskning derfor internetportalen danskeherregaarde.dk, hvormed centeret har skabt en samlende og let tilgængelig indgang til viden om herregårdene i fortid og nutid – både for den, der ønsker et overblik, og for den der ønsker at gå i dybden og opsøge feltets detaljerigdom.

Den interesserede herregårdsentusiast, turisten eller planlæggeren vil således gennem dette forum alene få adgang til oplysninger, som ellers ville skulle opsøges via mange forskellige kilder og opslagsværker, f.eks. fra Steen Estvad Petersens undersøgelser, Niels Peter Stillings bøger og oversigtsværket Danske Slotte og Herregårde fra 1960’erne.

Projektet lægger sig i forlængelse af udarbejdelsen af en række historiske kort, der viser en oversigt over herregårdene i Danmark i 1770, 1850 og 1900.

danskeherregaarde.dk og de historiske kort er udarbejdet med støtte fra Realdania.

 

 

Mere om herregårdene på nettet

 

Dansk Center for Herregårdsforskning lancerede i foråret 2017 en tematiseret hjemmeside og database over herregårdene i den midtjyske region – herregaardskortet.dk. Hjemmesiden blev udviklet i forbindelse med projektet Herregårdene – en europæisk historie.

I marts 2015 præsenterede Danmarkshistorien.dk ved Aarhus Universitet et tema om de danske herregårde udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskningen. Temaet behandler herregårdenes historie og præsenterer i øvrigt 14 konkrete herregårdshistorier og kildemateriale til belysning af disse.