Om DCH

Dansk Center for Herregårdsforskning blev stiftet i 2004 og er et samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. Centeret ledes af en faglig bestyrelse af repræsentanter fra de fire stiftende institutioner og har til huse på Gammel Estrup.

Centeret har til formål at fremme og koordinere forskningen i de danske herregårde og kulturmiljøer og øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsområdet.

Drift og projekter finansieres af eksterne fonds- og puljemidler.

Dansk Center for Herregårdsforskning er det nationale samlingspunkt for herregårdsforskningen og den samlende kraft for den nyorientering, som forskningsområdet har gennemgået de seneste 10 år i Danmark.

Centeret er tovholder for et herregårdsnetværk på landsplan og for de nordiske lande. Samtidig er centeret også tovholder for det europæiske netværk for herregårdsforskning ENCOUNTER: European Network for Country House and Estate Research.

Siden stiftelsen i 2004 har centeret dannet ramme om fem nu færdiggjorte ph.d.-projekter, fem postdoc-projekter samt en række korterevarende forskningsundersøgelser. Centeret har altid tilknyttet forskningsprojekter på ph.d.- eller postdoc-niveau.

Centeret står i spidsen for større formidlingsprojekter, der viderebringer forskningsresultater og eksisterende viden om herregårde – f.eks. via hjemmesiden eller webportalen danskeherregaarde.dk.

I 2015 er det store projekt ’Herregårdene – En europæisk historie’ påbegyndt. Projektet belyser på forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt niveau herregårdenes rolle som indgang til Europa og som økonomiske og kulturelle kraftcentre i lokalområderne gennem en række traditionelle og digitale formidlingsplatforme. Projektets resultater formidles blandt andet via hjemmesiden herregaardskortet.dk.

Dansk Center for Herregårdsforskning publicerer løbende bøger, antologier og artikler baseret på afhandlinger eller andre forskningsresultater. Forfatterne er centerets medarbejdere samt tilknyttede eller eksterne herregårdsforskere.

Der arrangeres hvert år konferencer, seminarer, foredragsarrangementer og ekskursioner, der formidler herregårdsforskning.

Dansk Center for Herregårdsforskning fungerer som videnscenter og sparringspartner for organisationer og journalister, der opsøger viden om området, og besvarer henvendelser fra fagfolk, studerende og private med interesse for området.