Tidligere forskningsprojekter 

Bygningsarkivalsk undersøgelse af Ulstrup herregårds historie

 

Ulstrup. Foto: Hans Henrik Tholstrup

Kristine Dyrmann, ph.d.-stip., cand. mag. i historie og fransk, og Dorte Kook Lyngholm, cand.mag. i historie og filosofi, ph.d. i historie, udførte ved Dansk Center for Herregårdsforskning i 2016-17 en bygningsarkivalsk undersøgelse af Ulstrup herregård i samarbejde med Ulstrup Fonden. Projektet var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Rapporten indeholder omkring 300 siders transskriberet kildemateriale og en sammenfatning af kildematerialets oplysninger om bygningens historie. Undersøgelsen giver detaljeret information om blandt andet en omfattende ombygning af Ulstrup i 1750’erne, herskabets nyindretning af den nu fredede sydfløj i 1760’erne, og interiørerne i 1780’erne. Rapporten gør både kildematerialet og informationerne om bygningens historie tilgængelige for det videre arbejde med istandsættelsen af herregården.

Videnskabelig medarbejder
Kristine Dyrmann
 87950708 | 

Ph.d.-stip., cand.mag. i Historie og Fransk