Tidligere projekter

Herregårdsherskab
Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer,
1850-1920

 

Signe Boeskov har beskæftiget sig med forskningsprojektet Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer, 1850-1920. Det belyser selvfremstilling og selvforståelse blandt herregårdsherskabsfamilier i en historisk brydningstid, hvor standssamfundets struktur og roller var under afvikling. Med udgangspunkt i særligt de to herregårde Hvedholm, Sydvestfyn og Nørre Vosborg, Vestjylland og deres herskabsfamilier undersøger forskningsprojektet kommunikation og manifestation af forskellige former for status og kulturelle kendetegn, der kan sandsynliggøre herskabers og deres omgivelsers forståelse af, hvad der udskilte herregårdsherskab som netop herregårdsherskab. De to herregårde udgjorde i udgangspunktet to meget forskellige herregårdsmiljøer og deres herskabsfamilier, hhv. familien Bille Brahe Selby og familien Tang to meget forskellige typer af herskaber – både når det gjaldt godsets størrelse og geografiske placering, anerne, forbindelsen til herregården, de økonomiske ressourcer og sammensætningen af det sociale netværk. Hver især udfyldte de to familier og deres forskellige medlemmer rollen som herregårdsherskab, og skabte og opretholdt status bl.a. gennem den form for herskabelighed og de sider af herregårdslivet, som de fremviste og fremhævede.

Signe Boeskov er cand.mag. i etnologi fra Københavns Universitet og blev i 2010 tildelt ph.d.-graden i historie fra Aarhus Universitet på grundlag af sin afhandling Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer, 1850-1920.

Centerleder
postdoc Signe Boeskov
 87950708 | 

Ph.d. i Historie, cand.mag. i Etnologi