Tidligere projekter

Det naturlige menneske og den iscenesatte herregård
Selvopfattelse afspejlet i stemning og indretning i danske herregårdshjem 1770-1850

 

Signe Boeskov, cand.mag. i etnologi, ph.d. i historie, påbegyndte den 1. februar 2013 forskningsprojektet Det naturlige menneske og den iscenesatte herregård på Dansk Center for Herregårdsforskning. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

Projektet undersøger indretningen af og livet i de herskabelige hjem på danske herregårde i en periode, hvor den aristokratisk-hierarkiske tradition udfordredes af nye idealer om naturlighed, enkelthed og følelsfuldhed. I perioden ses en række forskellige godsejerprofiler og herskabsfamilier, der ved første udkast navigerede meget forskelligt i dette spændingsfelt.

Projektet tager udgangspunkt i udvalgte godsejerfamiliers udtryksformer, herunder materiel konsumption i forbindelse med f.eks. boligindretning og portrætiscenesættelse. Desuden inddrages selv- og livsbeskrivelser i breve og dagbøger mv., hvorved både herregårdenes indretning og deres beboeres egen forståelse af og færden i hjemmene kan rekonstrueres.

På dette grundlag belyses de kulturelle distinktioner, der skulle bidrage til at formidle et bestemt billede af familierne og deres liv. Et billede som i sidste ende skulle være med til at skille familien ud, både som stand, som familie og som individuelle personer. Projektet forholder sig endvidere til, hvorvidt man i de enkelte huse – måske oveni købet i de enkelte personer – kan tale om sameksisterende/modsatrettede bevægelser mellem forskellige idealer og måske mellem idealer og praksis.

Signe Boeskov er bl.a. forfatter til ph.d.-afhandlingen  “Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer 1850-1920”, Aarhus Universitet 2010 (under udgivelse) og artiklen Nørre Vosborg! Smyk til Fest, dine Stuer – dine Sale i red. Signe Steen Boeskov, Dorte Kook Lyngholm og Mikael Frausing: “Det pryder vel en Ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag.” Dansk Center for Herregårdsforskning 2010.

Signe Boeskov fortalte om Gammel Estrups ‘vilde greve’ Jørgen Scheel som repræsentant for datidens adelskultur i Jyllands-Posten Aarhus i december 2014. Se artiklen her.