Aktuelle forskningsprojekter

Reformation og adel – en undersøgelse af reformationens påvirkning af den danske adel ca. 1525-1560’erne

 

Rasmus Skovgaard Jakobsen og påbegyndte 1. februar 2014 forskningsprojektet Reformation og adel – en undersøgelse af reformationens påvirkning af den danske adel ca. 1520-1570. Ph.d.-projektet var et samarbejde mellem Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Rasmus Skovgaard Jakobsen forsvarede i april 2019 sin ph.d.-afhandling.

Projektet var en undersøgelse af reformationens påvirkning af dansk elitekultur i begyndelsen af 1500-tallet og havde særligt fokus på den første generation af reformationspåvirkede adelige fra udvalgte adelige slægter. Projektet centrerede sig omkring en undersøgelse af periodens trykte ligprædikener og forsøgte at afdække, hvordan den lutherske reformation transformerede adelens forståelsesrammer, og hvilken konsekvens dette havde for denne. Et mål med projektet var dermed at øge vores forståelse af reformationen og dens påvirkning af dansk kultur og derved situere den danske adel i en ny, historisk kontekst.