Aktuelle forskningsprojekter

Projektet ”Tjenestefolk i stor skala” udføres af forskningsmedarbejder cand.mag. Søren Broberg Knudsen ved Dansk Center for Herregårdsforskning og blev igangsat i 2022 med støtte fra Augustinus Fonden.

Projektet vil gennem udvikling af en tjenestefolksdatabase arbejde henimod at skabe det store, kvantitative overblik over tjenestefolk ved danske herregårde fra slutningen af 1700-tallet frem til begyndelsen af 1900-tallet, der savner at blive belyst i dansk forskning.

Folketællinger er projektets primære kildegruppe og skal hjælpe med at kunne besvare grundlæggende spørgsmål som: Hvor mange tjenestefolk var der på de danske herregårde? Hvor gamle var de tjenende folk, og hvor kom de fra? Hvilket arbejde udførte de, og hvordan var fordelingen af de forskellige arbejdsområder? Var nogle stillinger forbeholdt kvinder og andre mænd og i så fald hvilke? Hvilke forskelle i tjenerstaben var der blandt store og små herregårdshushold, og kan der spores geografiske skel?

Projektets formål er give indsigt i tjenestefolkenes verden i bredden og i stor skala for at kunne skabe en grundlæggende forståelse af herregården som organisation såvel som fortidens menneskers brug af herregårdene som tjenestested og karrierevej. Projektet er et modningsprojekt, der skal fungere som redskab for Dansk Center for Herregårdsforsknings og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseums igangværende forskning og øvrige arbejde om herregårdens tjenestefolk. Samtidig er det hensigten, at projektet skal fungere som afsæt for et fremtidigt ph.d.-projekt.

Forskningsmedarbejder
Søren Broberg Knudsen

 87950709

cand.mag. i historie