Forskning

Dansk Center for Herregårdsforsknings primære opgaver er at fremme forskningen omkring de danske herregårdshelheder og deres forskellige elementer samt  at medvirke til at øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsmiljøet i fortid og nutid.

Med etableringen af centeret i 2004 lykkedes det for første gang i Danmark at samle forskningen omkring herregårde og herregårdshelheder i én central forskningsinstitution, og centeret har været den samlende kraft for den nyorientering, som herregårdsforskningen har gennemgået de seneste år.

Centret er et samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Nationalmuseet, Aarhus Universitet og Artikektskolen Aarhus og udfører forskningsprojekter i fællesskab med disse institutioner.