Tidligere forskningsprojekter

”Jeg synes, Diamanter passer ei paa mig”
Herskabs- og kvinderoller under fremstilling i et dansk herregårdsmiljø 1830-1885

 

Forskningsprojektet ”Jeg synes, Diamanter passer ei paa mig”. Herskabs- og kvinderoller under fremstilling i et dansk herregårdsmiljø 1830-1885.”, udføres af centerleder, ph.d. Signe Boeskov ved Dansk Center for Herregårdsforskning og blev igangsat i 2016 med støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Projektet tager udgangspunkt i herregårdsfruen Marie Elisa Tang på herregården Nørre Vosborg i Vestjylland i midten af 1800-tallet for igennem hende at øge vores forståelse af, hvad det ville sige at udfylde denne rolle på hendes tid. Fru Tang førte en dagbog med fyldige daglige beskrivelser i over 50 år, der udgør et enestående materiale, der følger hende, fra hun var en ung dame med fingeren på pulsen midt i et højborgerligt miljø i hjertet af København, til hun giftede sig med sin fætter, godsejer A.E.M. Tang, blev godsejerfrue på kanten af Danmark i Vestjylland, og til hun døde samme sted som fuldbefaren vestjysk herregårdsfrue og førende dame på egnen.

Centerleder
postdoc Signe Boeskov
 87950708 | 

Ph.d. i Historie, cand.mag. i Etnologi