Netværk

Årets deltagere i Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2018 i Sverige

Dansk Center for Herregårdsforskning deltager i en række projekter og netværk, hvis fokus er at fremme forskning og formidling på herregårdsområdet og understøtte samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer.

Centeret er tovholder for herregårdsforskningsnetværkene ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate Research) og Nordisk Netværk, der er formet omkring den årlige konferencebegivenhed Nordisk Slots- og Herregårdssymposium.

Centeret er via disse netværk engageret i både danske og internationale samarbejdsprojekter.