Tidligere projekter

Herregårdslandskabet Fussingø – en kulturhistorisk rapport

 

Dansk Center for Herregårdsforskning udarbejdede i 2021-2023 en rapport om herregårdslandskabet Fussingø. Rapportens udgivelse blev støttet af Hedeselselskabet.

Rapporten redegør på basis af en bred kildegruppe for, hvordan og i hvilket omfang landskabet omkring Fussingø er formet af de mere end 500 års godsdrift, der har fundet sted i området. Det påpeges blandt andet i rapporten, hvordan vejforløb og vaser endnu i dag vidner om en infrastruktur, der på det overordnede plan synes at have fundet sin form i det sene 1500-tal, mens talrige bevarede diger, demonstrerer landboreformenes store indflydelse på landskabets udvikling i det sene 1700-tal. Også de første tiår af det 20. årh. ses at have sat sit varige præg på landskabet i form af en række endnu stående bygninger – herunder flere stilistisk beslægtede funktionærboliger opført forskellige steder på godsets område.

Sigtet med rapporten var foruden den konkrete redegørelse også at udarbejde en modus vivendi for, hvorledes herregårdslandskaber lader sig beskrive systematisk og for hvordan deres kvaliteter italesættes i en tid, hvor interessen for udnyttelsen af det åbne land intensiveres.

Rapporten kan frit downloades her: Herregårdslandskabet Fussingø.

For yderligere oplysninger kontakt forskningsmedarbejder ved Dansk Center for Herregårdsforskning Klaus Højbjerg: klh@gammelestrup.dk