Tidligere projekter

Herregårdenes drifts- og avlsbygninger. Fremtidens udviklingsbetingede om- og tilbygninger – versus arkitektoniske kulturarvsværdier

I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus ansatte Dansk Center for Herregårdsforskning pr. 1. november 2006 Sonja Marie Overgaard som ph.d.-stipendiat.

Sonja Marie Overgaards projekt sigter bl.a. på at undersøge, om det er muligt at opstille retningslinjer for, hvordan fremtidige udviklingsbetingede ombygninger af herregårdenes drifts- og avlsbygninger i videst muligt omfang kan tilgodese bygningernes arkitektoniske kulturarvsværdier.

Landbrugets dynamiske udvikling har gennem de seneste år medført produktspecialisering og helt nye driftsformer. En udvikling, som ofte stiller meget specielle krav til drifts- og avlsbygningers indretning og udformning og som dermed potentielt truer den arkitektoniske kulturarv.

Sonja Marie Overgaard forsøger – på baggrund af empiriske og teoretiske analyser af, hvordan kulturarvens værdier kan sikres i samspil med fremadrettede nyindretninger og nutidig arkitektonisk kreativitet – at  belyse, hvor den acceptable grænse ligger mellem det at forandre og det at bevare i forhold til arkitektoniske kulturarvsværdier, nye funktioner samt  arkitektoniske ændringer og tilføjelser.