Tidligere projekter

Bygningsarkivalsk undersøgelse af Ulstrup herregårds historie

 

Kristine Dyrmann, ph.d.-stip., cand. mag. i historie og fransk, og Dorte Kook Lyngholm, cand.mag. i historie og filosofi, ph.d. i historie, udførte ved Dansk Center for Herregårdsforskning i 2016-17 en bygningsarkivalsk undersøgelse af Ulstrup herregård i samarbejde med Ulstrup Fonden. Projektet var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ulstrup. Foto: Hans Henrik Tholstrup

Rapporten indeholder omkring 300 siders transskriberet kildemateriale og en sammenfatning af kildematerialets oplysninger om bygningens historie.  Undersøgelsen giver detaljeret information om blandt andet en omfattende ombygning af Ulstrup i 1750’erne, herskabets nyindretning af den nu fredede sydfløj i 1760’erne, og interiørerne i 1780’erne. Rapporten gør både kildematerialet og informationerne om bygningens historie tilgængelige for det videre arbejde med istandsættelsen af herregården.

For mere information, kontakt Kristine Dyrmann