Tidligere arrangementer

Dansk Center for Herregårdsforskning står hvert år for at arrangere foredragsrækker, konferencer, seminarer, deltagelse i videnskabsfestivaler og lignende. Centerets forskere formidler desuden deres forskning gennem oplæg og deltagelse hos andre arrangører, i den faglige debat og via pressen.

 

 

Tidligere arrangementer og presse

 

18. og 20. september 2018: Dansk Center for Herregårdsforskning går i luften

9. september 2018: Herregårdsekskursion til Katholm på Djursland

15. maj 2018: Bustur – Herregårde i Himmerland

26. april 2018: Et kongeligt taffel – Forskningens Døgn 2018 på Gammel Estrup

9. september 2017: Bustur – Herregårdenes arkitekturperler i Østjylland

21.-23. september 2017: Den internationale konference “A Manorial World” på Gammel Estrup. ÅBEN FOR TILMELDING!

12. august 2017: Bustur – Rigsmarsk Jørgen Skeels herregårde

26. august 2017: Bustur – Herremandens kirker

29. august -1. september 2017: Bustur – preussiske kongeslotte – AFLYST

2. maj 2017: Gæsteforelæsning ved herregårdsforsker Dr. Jonathan Finch på Moesgaard 

27. april 2017: 183 herlige herregårdshistorier. Forskningens Døgn på Dansk Center for Herregårdsforskning

15.-17. august 2016: Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Finland: Nya tider i gamla gårdag – innovationer, urbanisering och samhällets brytpunkter.

4. september 2016: Bustur – Fire herregårde gennem syv århundreder. I Midtjylland mellem Silkeborg og Viborg finder man en sjælden mangfoldighed af forskellige herregårde med en historie, der strækker sig over syv århundreder.

9.-12. oktober 2016: Bustur – Fra Midtjylland til Europa. Nordtyske slotte, parker og herregårde – den europæiske forbindelse.

30. april 2016: Forskningens Døgn: Byg din egen herregård!

19. marts 2016: Bustur – Herremandens Kirker. Besøg herregården Gammel Estrup og kirkerne i Auning, Fausing og Øster Alling og hør om fortidens nære forbindelser mellem herregård og kirke. 

6.-7. oktober 2015: International konference om herregårdens fysiske og kulturelle landskab: “European encounters. Estates and landscapes”. Gammel Estrup

9.-10.9.2015: Konference om Enevælden i Norden: “En kongelig Rejse – bygninger og mennesker i magtens centrum” i København 

25.4.2015: Forskningens Døgn. Kunst og videnskab. Åbent arbejdsværelse og eksperimentarium på herregården 

21.2.2015: Herregårdstur. Kom med på moderne dannelsesrejse og se tre smukke herregårde på Djursland. 

31.1.2015: Åbent hus-arrangementet “Dannelsesrejsen”. Hør forfatter Carsten Jensen og sprogprofessor Jørn Lunds betragtninger om dannelse i dag og kom med på særlige rundvisninger (Aarhus 2017-arrangement)

18.9-21.9. 2014: Gods, herregård og herskab i 1600-tallets Norden – Nordisk Slots- og Herregårdssymposium

24.4.2014: Den danske herregård på landkortet – Forskningens Døgn

30.8.2013: Seminaret “Hvor mange mursten kan man fjerne, før herregårdsspøgelset flytter” om bevaringen af arkitektoniske kulturarvsværdier i herregårdsbyggeri (læs referat af seminaret her)

2.4.2013: “Salonaften på Gammel Estrup” – Forskningens Døgn 2013

20.5.2013: Dorte Kook Lyngholm, postdoc på Dansk Center for Herregårdsforksning i Alle tiders historie på P1