Nyheder

Seminar om bevaring af fredede herregårdsbygninger i teori og praksis

Hvor mange mursten kan man fjerne, før herregårdsspøgelset flytter?

Seminar om ændring og bevaring af herregårdenes drifts- og avlsbygninger i teori og praksis på Gammel Estrup d. 30. august 2013

Dansk Center for Herregårdsforskning bød fredag den 30. august 2013 indenfor til en dag i Gammel Estrups orangerier med oplæg og diskussion om den vanskelige men nødvendige vurderings- og forandringsproces, der må foretages for at fremtidssikre herregårdenes bygningsanlæg og kulturmiljøer.

Tre oplægsholdere belyste fra hver deres vinkel det råderum, som bygningerne bevares indenfor. Arkitekt Sonja Marie Overgaard, der netop er blevet tildelt ph.d.-graden på baggrund af sin forskning udført ved Arkitektskolen Aarhus og Dansk Center for Herregårdsforskning, præsenterede ved dagens arrangement sine dugfriske forskningsresultater om netop beskyttelsen af kulturarvens værdier i den fremtidssikrede bevaring af herregårdenes driftsbygninger. Birte Skov fra Kulturstyrelsen præsenterede det omfattende arbejde, der med fredningsgennemgangen i årene 2010-2015 systematisk udbygger vores viden om fredningsværdierne i landets fredede bygninger, og fortalte endvidere om potentialer og udfordringer i den praktiske forvaltning af bygningskulturarven, når ejerens ønsker, visioner og muligheder skal spille sammen med bevaring af bygningernes vigtigste fredningsværdier. Sidst men ikke mindst gav herregårdsejer Svend Brodersen fra herregården Gram Slot et indblik i, hvad det i praksis vil sige at eje og drive fredede herregårdsdriftsbygninger – og hvordan ændringer udført med omhu kan give nyt liv til gamle bygninger.

Dagen blev afsluttet med en levende diskussion om dagens emne mellem tilhørere og det kyndige panel af oplægsholdere.

Se referat af dagens oplæg og diskussion her.

Se dagens program her