Nyheder

Dansk Center for Herregårdsforskning
går i luften

 

OBS: Alle pladser er besat. Tilmeld dig Gammel Estrups nyhedsbrev for at blive opdateret om kommende
arrangementer på gammelestrup.dk.

 

Herregården Ulstrup set fra luften.
Foto: Hans Henrik Tholstrup

”Det danske landskab er et kulturlandskab, som i høj grad er formet af de mange herregårde, hvor landets elite igennem århundreder levede og drev de store godser. Fra luften ser man særligt tydeligt de prægtige hovedhuse, hvor herskabet boede, omgivet af voldgrave og alleer og det omkringliggende landskab med store dyrkede marker, søer, skovområder til jagt og en række bygninger, der har knyttet sig til godsdriften til forskellige tider”, siger herregårdsforsker Kasper Steenfeldt Tipsmark, som er personlig guide på særlige herregårdsflyvninger i september måned.

Flyvningerne er for to personer og udbydes i første omgang den 18. og 20. september. På turene, der begynder i Viborg, overflyves ikke mindre end seks midtjyske herregårde i området mellem Randers og Viborg.

 

Det danske herregårdslandskab set fra luften

Lige siden middelalderen har de danske herresæder været sociale knudepunkter og magtbastioner for den danske adel. Denne magt kommer i dag tydeligst til udtryk gennem herregårdenes imponerende hovedbygninger, men det reelle grundlag for adelens magt, var den rigdom, som kom af at eje store landområder.

”De danske herregårde var betydelige centre for landbrugsproduktion, skovdrift og i visse tilfælde også fiskeopdræt, hvilket var grundlaget for adelstandens økonomiske magt”, fortæller Kasper Steenfeldt Tipsmark. ”Ved at se på herregårdene fra luften får vi indblik i, hvordan godsdriften påvirkede landskabet gennem markskel, skovgrænser og græsgange, men vi kan også se hvordan herregårdene blev placeret strategisk i landskabet i forhold til vandløb, søer og centrale færdselsårer. Desuden får vi også et førsteklasses overblik over de imponerende herregårdsanlæg samt de dertilhørende haver.”

 

På vingerne

Turen foregår i dette Cessna 172-fly.
Foto: Flemming Kjær Jensen

Turen begynder med et glas bobler og briefing på flyvepladsen i Viborg, hvorefter flyet letter med retning mod Hald Hovedgaard. Dernæst flyves mod øst over de storslåede herregårdsanlæg Ulstrup og Bidstrup, for så at tage længere nordpå til Fussingø, som i dag ligger midt i et statsskovsdistrikt. På vej tilbage mod Viborg overflyves herregården Tjele og afslutningsvis Asmild Kloster. På hver sin måde fortæller disse seks destinationer en interessant historie om herregårdenes påvirkning af det omkringværende landskab og kulturmiljø. Hele programmet forventes at tage 2 timer med ca. 1,5 time i luften.

 

Herregårdsflyvninger info

· Indledningsvist udbydes der to ture henholdsvis den 18. og den 20. september 2018 fra kl. 16 til 18. Ved stor efterspørgsel kan der arrangeres flere flyvninger.

· Rundvisningen afgår fra Viborg Flyveplads, Vedsøvej 10, 8800 Viborg.

· Prisen for to personer er 2.500 kr., hvilket inkluderer 2 glas mousserende vin på flyvepladsen, indledende introduktion med handout over de udvalgte herregårde og 1,5 times rundflyvning med Kasper Steenfeldt Tipsmark som personlig guide.

· Herregårdsflyvningerne er en del af Dansk Center for Herregårdsforsknings mange udadvendte aktiviteter, som også omfatter foredrag og herregårdsture, vidensmiddage og hjemmesideprojekter til gavn for en bred offentlighed.

· Tilmelding skal ske ved henvendelse til Marie Kirstine Elkjær på telefon T 8648 3001 eller mail me@gammelestrup.dk. Beløbet indbetales ved tilmelding.