Nyheder

Bustur – Herregårde i Himmerland

3. april 2018: NB! Der har været overvældende stor interesse for arrangementet, og alle pladser er besat. Det er muligt at blive skrevet på venteliste ved henvendelse på mf@gammelestrup.dk

I 1598 blev Kirsten Munk født på herregården Nørlund som datter i en af landets rigeste og mest indflydelsesrige adelsslægter. Kun 17 år gammel fangede hun kong Christian 4.’s interesse og blev siden hans hustru ’til venstre hånd’. I ægteskabet blev født 10 børn, blandt disse Leonora Christine, som endte sine dage ulykkeligt med at sidde 22 år i fængsel i Blåtårn og har beskrevet sin skæbne i ’Jammersminde’. Foto: Bent Olsen

Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer den 15. maj 2018 på herregårdstur til nogle af landets største godsejendomme: Lindenborg, Nørlund og Overgaard.

Himmerland er særegent i det østjyske landskab. Her er der masser af natur med smukke kyster, store skove, vældige højmoser – men også gamle herregårde, som har sat præg på landskabet gennem århundreder. Herregårdsturen begynder i Randers og går nordpå til en samling fascinerende herregårde mellem Mariager Fjord og Limfjorden. På rundvisninger kommer deltagerne tæt på fortidens elegante adelskultur og nogle af Danmarkshistoriens største personligheder, men herregårdene fortæller også en spændende historie om nye driftsformer, moderniseringer og teknologisk innovation.

 

Højmoser, skove og kyster

Historien om de danske herregårde er rig og mangfoldig, og netop i Himmerland finder man en variation, som få andre steder i landet. Herregårdene kan fortælle en fascinerende historie om tilpasning til landskabets ressourcer. I Himmerland ser vi ikke den typiske herregårdshistorie om fæstebønder, store agre og kornavl. Her finder vi skove, moser og kyster, hvor herregårdene gennem historien har været afhængig af at finde nye indtægtsmuligheder. Herregårdene har dog også haft indflydelse på udformningen af den kulturarv og det landskab, som vi finder i dag. Det var f.eks. fremsynede herregårdsejere, som i 1700-tallet stod i spidsen for opdyrkningen af Lille Vildmose, i 1800-tallet moderniserede og intensiverede skovdriften i Rold Skov, og i 1900-tallet stod bag en enorm inddæmning af landbrugsjord ved Mariager Fjord.

 

Carl Schimmelmann bosatte sig i Danmark i 1762, hvor han købte Lindenborg af ’landets mægtigste mand’, A.G. Moltke. To år senere blev Lindenborg oprettet som baroni og i 1781 som et grevskab. På portrættet fra 1773 er Schimmelmann afbildet med sin sorte tjenestedreng – uden tvivl en henvisning til at han også var en af landets største plantageejere på de dansk-vestindiske øer. Foto: Wikimedia Commons

Historiske herregårde og moderne godsdrift

Lindenborg er Nordjyllands største gods med en af landets smukkeste hovedbygninger. På rundvisningen fortælles der om adelsslægten Schimmelmann og dens tilknytning til herregården gennem 250 år og om udfordringerne ved at kombinere historisk kulturarv med kommerciel innovation. Turen fortsætter til Nørlund i udkanten af Rold Skov. Her serveres en lækker frokost, der bliver efterfulgt af en rundvisning på den skønne renæssanceherregård, hvor den berømte og berygtede Kirsten Munk, som var Christian den 4.’s hustru ’til venstre hånd’, blev født i 1598. Som afslutning på herregårdsturen besøges Overgaard ved Mariager Fjord, hvis historie ligeledes strækker sig tilbage renæssancen. Deltagerne bliver vist rundt i de meget rige og velbevarede interiører på herregården, hvor adelsslægterne Lykke og Arenstorff holdt til i århundreder, mens historien om den moderne godsdrift på det store gods, der blev skabt ved en stor inddæmning 1962-66, bliver fortalt.

De enkelte herregårde har hver deres spændende historie, der på turen bliver fortalt af herregårdseksperterne fra Dansk Center for Herregårdsforskning: De udvalgte herregårde rummer både klassiske – og ofte dramatiske – historier om fremtrædende adelsmænd og -kvinder; historiske bygninger med voldgrave, tårne og spir og indvendigt fyldt med skatte i form af malerier, møbler og inventar. Men de fortæller også en mindre kendt historie om herregårde, der var på forkant med udviklingen af landbrug og skovdrift i 1700-, 1800-, og 1900-tallet. Mikael Frausing, Ph.d. og projektleder ved Dansk Center for Herregårdsforskning, er guide på turen.

Overgaard er en af landets største, ældste og mest traditionsrige herregårde. Herregårdens inventar og interiør bærer præg af de to adelsslægter, Lykke og Arenstorff, som ejede stedet gennem generationer. Foto: Bent Olsen

Praktiske informationer

Herregårde i Himmerland er Dansk Center for Herregårdsforsknings årlige bustur til herregårdene rundt omkring i landet.

Turen afgår fra Randers Busterminal den 15. maj, kl. 9.00 og slutter samme sted ca. 18.00.

Det koster 625 kr. at deltage, og prisen dækker bustur, guider, entreer, samt frokost på Nørlund.

For yderligere information kontakt projektleder Mikael Frausing på mf@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.