Nyheder

Forskningens Døgn 2013

Salonaften på Gammel Estrup

Det blev en både oplysende og stemningsfuld aften, da Dansk Center for Herregårdsforskning holdt salon i den store Riddersal på Gammel Estrup.

Kristine Vestergaard Nielsen, der er ph.d.-studerende på historie på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, holdt foredraget “Til te hos Schimmelmann – skønånder, politik og netværk i romantikkens saloner”. Her skabte hun et spændende overblik over salonkulturens europæiske rødder og forskellige udtryk. Dertil beskrev hun de danske saloners storhedstid omkring 1800, og gav et interessant indblik i deres politiske dimensioner og deres hovedaktørers – salonværtindernes – tilknytning til tidens magtfulde netværk.

Aftenen bød endvidere på en meget afholdt aktivitet i datidens saloner, nemlig højtlæsning. Dansk Center for Herregårdsforskning havde været så heldig at få skuespiller Caspar Juel Berg, der er uddannet fra Statens Teaterskole i 2009, og nu er en del af det faste ensemble på Aalborg Teater, til at optræde ved aftenens arrangement. Han underholdt med et uddrag fra romanen Emma af Jane Austen, der på fornem vis illustrerede nogle af de mere jordnære aspekter af selskabslivet – og salonværtinderne – blandt eliten i samtidens engelske herregårdsmiljø.

Fotograf: Søren Dyrskjøt

Der var stor tilslutning til arrangementet, og de mange gæster nød godt af kaffe, the, chokolade og kage fra herregårdskøkkenet serveret af venlige stuepiger.