Nyheder

En kongelig Rejse – bygninger og mennesker i magtens centrum

Konference om Enevælden i Norden (o. 1650-1850)

København 9.-10. september 2015

Temaet for konferencen En kongelig rejse – bygninger og mennesker i magtens centrum (o. 1650-1850) er Enevældensøkonomiske, politiske og sociale centrum; nemlig kongemagtens residens i hovedstaden. Enevælden har i de senere år været genstand for en større forskningsmæssig interesse, og formålet med konferencen er derfor at skabe et forum, hvor nordiske forskere kan diskutere perioden og dens historiske impulser på nutidens samfund. Det Danske Rige bestod dengang ikke kun af det nuværende Danmark, men strakte sig også til Norge, og Enevælden blev indført i dobbeltriget i 1660, mens det for Sverige-Finlands vedkommende først skete i 1682.

Konferencen afholdes i København, hvor Slotsholmen var det fysiske centrum for magten under Enevælden i Danmark. Herfra ledede det enevældige regeringssystem det dansk-norske rige, som på dette tidspunkt bestod af Danmark, Slesvig, Holsten og Norge. Den absolutte magt lå hos kongen, og der opstod i løbet af Enevælden en kult omkring den absolutte monark. Hele samfundet var en del af denne kult, og det forventedes, at man agerede i forhold til denne. Alle steder i landet var den royale iscenesættelse tilstede, men især i magtens centrum, som for eksempel på Slotsholmen i København, var den tydelig.

Konferencen En kongelig rejse – bygninger og mennesker i magtens  centrum (o. 1650-1850) undersøger dette centrum gennem en række fremstillinger givet af nogle af Nordens mest kompetente forskere på området. Under konferencen vil temaerne strække sig over enevældig arkitektur, hofliv, iscenesættelse, fødsel, begravelse, tafler og biblioteker. Herved vil konferencen gennemgå nogle af de vigtigste magtpolitiske temaer for Enevælden, og det er endvidere hensigten, at også deltagerne undervejs opfordres til at være aktive og byde ind med den nyeste viden på området.

Stedet for konferencen er som nævnt Slotsholmen i København, hvortil der er forholdsvis let adgang fra alle nordiske lande. Rent praktisk vil konferencen komme til at bestå af en teoretisk og en praktisk del. Det vil sige, at den teoretiske del, foredragene, afholdes onsdag og torsdag formiddag i Harsdorfsalen på Rigsarkivet, mens eftermiddagene vil være viet til ekskursioner til centrale steder på og omkring Slotsholmen.

Hent program og tilmeldingsoplysninger her