Forskning

Dansk Center for Herregårdsforsknings primære opgaver er at fremme forskningen omkring de danske herregårdshelheder og deres forskellige elementer samt  at medvirke til at øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsmiljøet i fortid og nutid.

Med etableringen af centeret i 2004 lykkedes det for første gang i Danmark at samle forskningen omkring herregårde og herregårdshelheder i én central forskningsinstitution, og centeret har været den samlende kraft for den nyorientering, som herregårdsforskningen har gennemgået de seneste år.

Centret er et samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Nationalmuseet, Aarhus Universitet og Artikektskolen Aarhus og udfører forskningsprojekter i fællesskab med disse institutioner.