Aktuelle forskningsprojekter

Reformation og adel – en undersøgelse af reformationens påvirkning af den danske adel ca. 1525-1560’erne

 

Ph.d.-stipendiat Rasmus Skovgaard Jakobsen er cand.mag. i religionsvidenskab og historie og påbegyndte 1. februar 2014 forskningsprojektet Reformation og adel – en undersøgelse af reformationens påvirkning af den danske adel ca. 1520-1570. Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Projektet er en undersøgelse af reformationens påvirkning af dansk elitekultur i begyndelsen af 1500-tallet og har særligt fokus på den første generation af reformationspåvirkede adelige fra udvalgte adelige slægter. For at undersøge hvordan disse slægter kulturelt, religiøst og socialt blev påvirket af reformationen, vil projektet kombinere de udvalgte slægters herregårde, patronskirker samt gods- og privatarkiver med social-, religions- og kulturhistoriske analyser. Gennem en sådan undersøgelse vil projektet afdække, hvordan den lutherske reformation transformerede adelens forståelsesrammer, og hvilken konsekvens dette havde for denne. Herved vil projektet øge vores forståelse af reformationen og dens påvirkning af dansk kultur og derved situere den danske adel i en ny, historisk kontekst.