Kontakt

Mikkel Venborg Pedersen

Museumsinspektør, seniorforsker, dr.phil., Nationalmuseet, Danmarks Nyere Tid.
Har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med kulturlandskaber, elitegrupper, herunder adel og herregårde, samt med kulturhistorisk teori og metode. Har bl.a. udgivet “Ejdersted. Skitser fra et landskab 1650-1850 “, “Hertuger. At synes og at være i Augustenborg 1700-1850” og “I søvnens Favn. Om søvn og sovevaner på landet 1600-1850”. Medredaktør på værket “Herregården. Menneske — Samfund — Landskab — Bygninger”, der blev udgivet af Nationalmuseet 2004-06. I 2014 udkom “Luksus. Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede.” fra Museum Tusculanum. I 2018 udkom “Den perfekte gentleman. Mænd, stil og idealer i verden af i går” fra Gads Forlag.