Kontakt

Simon Ostenfeld Pedersen

Lektor i kulturmiljøer ved Arkitektskolen Aarhus.

Har i sin forskning beskæftiget sig med arkitekturhistorie, værdisætning af arkitektonisk kulturarv og strategisk udvikling af byer og landdistrikter gennem stedbundne fortællinger og potentialer. Leder af forskningsprojektet “Screening af Danmarks kulturmiljøer”, der kortlægger kulturmiljøer i 52 kommuner og udvikler ny viden og redskaber til forvaltning af kulturmiljøer. Er tilknyttet forskningsprojektet “Modulsystemer i bygningskulturarven”, der ved hjælp af digital teknologi og produktion udvikler og afprøver nye metoder til at transformere bevaringsværdige og funktionstomme bygninger. Har publiceret om emner som: Arkitekturhistorie, restaurering, museumsarkitektur, kulturmiljøer og sønderjysk bygningskultur.

Yderligere information:

Simon Ostenfeld Pedersens side på Arkitektskolen Aarhus’ hjemmeside.

Læs mere om forskningsprojektet “Screening af kulturmiljøer”.