Kontakt

Nina Javette Koefoed

Ph.d., lektor ved Aarhus Universitet.

Har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med køn og sædelighed særligt i 1700-tallets og 1800-tallets Danmark. Hun har om dette emne bl.a. udgivet bogen “Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark” fra forlaget Museum Tusculanum i 2008. Er ligeledes tilknyttet forskningsnetværket “Reformatorisk teologi og konfessionskultur” ved AU, der beskæftiger sig med de samfundsmæssige følger af Reformationsperioden i Danmark.

Yderligere information:

Nina Javette Koefoeds hjemmeside på AU