Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Danmark 2019

Nordisk Slots- og Herregårdssympoisum blev i 2019 afholdt i København og det nordlige Sjælland og belyste emnet “1700-tallets nordiske slotte og herregårde”

 

Årets symposium rettede fokus på tre overordnede temaer – nemlig 1. landsteder, slots– og herregårdsarkitektur, interiør, haver og parker, 2. køn og politik på herregården samt 3. ret og administration på godset – alt sammen med 1700-tallet som den periodemæssige rammesætning.

Oplæg og debat foregik i Harsdorffsalen på Slotsholmen i København, og programmet præsenterede faglige indlæg fra et stærkt nordisk felt af herregårdsforskere. Deltagerne besøgte desuden en række ekskursionsmål blandt Sjællands slotte, herregårde og landskaber med særlig relevans for årets tema. Turen gik således til Christian VII’s Palæ på Amalienborg, Bernstorff Slotshave, Eremitageslottet og Jægersborg Dyrehave samt herregårdene Ledreborg, Lerchenborg og Frederiksdal.

Symposiet samlede 65 deltagere fra de nordiske lande med faglig og professionel interesse i de nordiske herregårdes historie.

Se årets program her

 

Deltagere i Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2019. Foto Lars Jacob Hvinden-Haug