Västerhavets Kulturarv

De tre lande omkring Kattegat & Skagerrak har et fællesskab og en fælles kulturarv på tværs af havet, som projektet Västerhavets kulturarv satte fokus på i tre-års perioden 2009-11. Med rødder i de store mentalitets- og samfundsændringer, som landene gennemlevede i 1700-tallet, udspringer en fælles historie som endnu er synlig i den nordiske hverdag. Mens sporerne af 1600-tallet i vore dage kan være svær at få øje på, er vores liv og kultur i høj grad præget af 1700-tallets ideer. Fremkomsten af nye kulturformer og vaner såsom teateret, øget privatforbrug, større mobilitet, muligheder for at rejse samt etableringen af nye kulturelle netværk er eksempler på fænomener, der siden 1700-tallet har præget vores samfund på tværs af Kattegat & Skagerrak. Arkitekturstrømninger, herregårdskultur, handels- og industriudvikling, videnskaber, religion samt ide og tankemønstre er andre eksempler på en fælles kulturarv som bandt og endnu binder mennesker sammen omkring Kattegat/Skagerrak.

Til forskel fra et traditionelt nationalt perspektiv har projektet fokuseret på Kattegat & Skagerrak som et centrum – et skandinavisk indehav parallelt med den velkendte middelhavskultur. Det, som fra et nationalt ståsted bedømmes som en regional afvigelse, viser sig i stedet at være et fællestræk ud fra et Kattegat & Skagerrak-perspektiv.

Ved at nedbryde de nationale grænser rundt om Kattegat & Skagerrak har projektet haft som formål via samarbejde mellem museer, universiteter og andre forsknings- og kulturinstitutioner at tydeliggøre og aktivere den fælles arv, vi besidder, gennem vandreudstillinger, undervisningsmateriale, familieaktiviteter, seminarer og publikationer. Målet var at revitalisere den hverdagsinteraktion som tidligere fandt sted på tværs af Kattegat & Skagerrak, og dermed på ny styrke samhørigheden i regionen.

I februar 2012 lanceredes som foreløbig afslutning på projektet en publikation, som sammenfatter ideer, tanker og resultater genereret gennem Västerhavets kulturarv. Den behandler temaer som magt, frihed og kundskab, og ser på det regionale og nationale i Kattegat & Skagerrak-området ud fra et transnationalt  perspektiv, hvor den menneskelige integration gennem historien står i fokus.

For yderligere information om projektet og dets resultater se Västerhavets kulturarv