Nyheder

Arkitekt Sonja Marie Overgaard får ph.d.-graden

 

Arkitekt Sonja Marie Overgaard forsvarede den 14. juni 2013 sin ph.d.-afhandling Værdiforskydninger i arkitektonisk kulturarv. Herregårdenes avlsbygninger – udviklingsbetingede ombygninger og arkitektoniske kulturarvsværdier på Arkitektskolen Aarhus. Afhandlingen beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvordan genanvendelse af herregårdenes avlsbygninger kan udføres, sådan at de arkitektoniske kulturarvsværdier bevares.

Herregårdsmiljøerne udgør et af vores bedste vidnesbyrd om fortidens arkitektur og byggeskik og rummer en stor mængde kulturhistoriske fortællinger om livet i landdistrikterne i alle sociale lag. Bygningernes historiske tilsnit er således baggrunden for, at vi tillægger dem stor værdi, men udgør også en stor udfordring for deres anvendelse for de moderne virksomheder, som mange herregårde danner ramme om i dag. Dette gælder ikke mindst for herregårdenes historiske avlsbygninger, som er bygget til fortidens og ikke nutidens store landbrug.

Sonja Marie Overgaard forsvarede den 14. juni 2013 sin afhandling på Arkitektskolen Aarhus.

Det er Sonja Marie Overgaards pointe, at der i ændringen af bygningerne både må tages højde for den nye funktion, som de skal have, og for den historie og kulturarvsværdi, som de repræsenterer. Men det er en kompleks proces – ikke mindst fordi det kan være svært at udpege, eller nå til enighed om, hvad der egentlig udgør de væsentligste værdier i f.eks. en studestald fra 1700-tallet. Er det den historie, den repræsenterer for området? Er det dens særlige sammenhæng med resten af kulturmiljøet og resten af anlægget? Er det den byggeskik, den er et eksempel på? Eller er det lidt af det hele? Og hvor meget af det skal så bevares, når der også skal tages hensyn til, at stalden fremover skal rumme udstillinger og festlokaler?

Sonja Marie Overgaard har i sin afhandling analyseret eksempler på, hvordan herregårdsejere og arkitekter sammen har mødt de mange udfordringer på vejen til at give en bygning ny funktion og nyt liv. Ud fra sine observationer har hun udviklet, det hun kalder værdiforskydningsmodellen, som hun håber, kan blive et godt udgangspunkt for sådanne arbejdsprocesser i fremtiden.

Bedømmelsesudvalget – der bestod af lektor Lars Nicolai Bock, Arkitektskolen Aarhus, docent Ulrich Lange, Göteborg Universitet og professor emeritus Gregers Algreen-Ussing, Kunstakademiets Arkitektskole – fremhævede ved forsvarshandlingen vigtigheden af, at Sonja Marie Overgaard nu har sat fokus på ikke bare en væsentlig problematik inden for bevaringsområdet, men også på en overset bygningsgruppe.

Ph.d.-projektet har været støttet af Realdania og er udført i et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og Dansk Center for Herregårdsforskning. Centeret markerer Sonja Marie Overgaards afslutning af projektet med et seminar den 30. august 2013, hvor afhandlingens spændende emne lægges op til diskussion med alle interesserede. Udover Sonja Marie Overgaard holder arkitekt Birte Skov fra Kulturstyrelsen og herregårdsejer Svend Brodersen fra Gram Slot oplæg om deres erfaring med bevaring af kulturarvsværdierne i praksis. Læs mere om forskningsprojektet her.