Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Finland 2020

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium, der skulle have været afholdt i Finland i august 2020, er grundet coronasituationen udskudt til august 2022.

 

Mere information følger. 

 

Se Call for Papers (2020) nedenfor:

Call for Papers

 

Nordisk Slots og Herregårdssymposium i Finland 2020 med temaet herregård og økonomi.

20-22 august i Åbo og Västra Nyland

Download Call for Papers her.

 

I august 2020 afholdes Nordisk Slots- og Herregårdssymposium for fjerde gang i Finland. Temaet for konferencen er herregård og økonomi og er valgt for at fremhæve de økonomiske aspekter i fortid og nutid fra flere forskellige perspektiver.

Konferencetemaet belyses af de to hovedtalere, docent Göran Ulväng (Uppsala uniersitet) og professor Charlotta Wolff (Åbo universitet) samt af konferencedeltagernes indlæg og diskussioner. Symposiet består af en konferencedag i Åbo og to ekskursionsdage.

 

Symposiets arrangørgruppe fra Åbo Akademi inviterer nu forskere og andre, der arbejde med herregårde i Norden til at indsende forslag til kortere oplæg af 10 minutters varighed på nordiske sprog eller engelsk. Abstract på højst en side sendes til Kasper Kepsu (kasper.kepsu@abo.fi) senest onsdag den 25. marts. Der gives besked inden april 2020.

Arrangørgruppens ønske er, at oplæggene er korte og præcise, så der er tid til diskussioner.

Arrangørgruppen byder også nye forskningsprojekter eller andre projekter med tilknytning til konferencetemaet velkommen.

 

Forslag til oplæg kan eksempelvis omhandle:

– Herregårdshusholdning, økonomi, forvaltning og forvaltere

– Tjenestefolk, hushold og arbejde

– Godset som produktionsenhed: Landbrug, jernværker og minedrift, teglbrug og fajancefabrikker, tekstilmanufakturer, bryggerier og destillerier, skovindustri osv.

– Herregården som et rum for forbrug

– Økonomisk tænkning og økonomisk litteratur i herregårdsbilioteker

– Herregårdenes økonomiske indflydelse på det omkringliggende samfund

– Herregårdsøkonomi i dag i privat eller offentlig regi.

 

Læs mere i Call for Papers her.

 

Tilmelding til Nordisk Slots- og Herregårdssymposium:

Tilmelding for konferencedeltagere der ikke skal holde oplæg skal ske senest 31. maj 2020 via Åbo Akademi. Der åbnes for tilmelding i april 2020.

Konferenceafgift: 100 euro. I prisen er inkluderet konferencedag, ekskursioner, tre gange frokost og to middage.

Pris for deltagelse på konferencedagen alene: 25 euro. For ph.d.-studerende og studerende: 15 euro. I prisen er inkluderet frokost og middag.

 

Arbejdsgruppe:
fil.dr Sofia Gustafsson, Helsingfors universitet
professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi
fil.dr Kasper Kepsu, Åbo Akademi/Helsingfors universitet
fil.dr Riikka-Maria Rosenberg, Helsingfors universitet
fil.dr Alex Snellman, Helsingfors universitet
docent Henrika Tandefelt, t.f. universitetslektor, Helsingfors universitet
Symposiet arrangeres af arbejdsgruppen i samarbejde med Åbo Akademi og Nordisk Slots- og Herregårdsforskning.

Kontakt:

Kasper Kepsu (kasper.kepsu@abo.fi)
Henrika Tandefelt (henrika.tandefelt@helsinki.fi)