Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Finland 2016

Symposiet afholdtes i og omkring Helsinki i 2016 under titlen Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets brytpunkter

I august 2016 samlede over 50 herregårdsforskere sig i Helsinki omkring emnet “Nye tider i gamle gårde”. Temaet belyste, hvordan vilkår, aktiviteter og kulturmiljøer på gamle herregårde er blevet påvirket og forandret af samfundsudvilingen og urbaniseringen fra 1800-tallet til i dag.

Symposiet bestod af en konferencedag i Helsinki og to ekskursionsdage i selve Helsinki og i oplandet. På ekskursionerne stiftede deltagerne bekendtskab med den finske herregårds møde med urbaniseringen omkring hovedstaden og herregårdslanskabets integration eller ikke-integration med byen.