Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Finland 2016

NORDISKT SLOTTS- OCH HERRGÅRDSSYMPOSIUM 2022

Välkomna till Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium 2022 i Åbo och Västra Nyland, Finland den 18–20 augusti! 

 

Den första dagen består av konferens med presentationer på temat ”Herrgård och ekonomi”, och den äger rum i Åbo. De två följande dagarna åker vi på exkursioner till herrgårdar i Västra Nyland och får bland annat guidade rundturer och njuta av god mat och gott sällskap i historiska herrgårdsmiljöer.

Här hittas information om preliminärt program, anmälan och hotell: https://blogs2.abo.fi/slott2022/

 

Konferensdagen ordnas vid Åbo Akademi i Åbo/Turku. Anmälan till symposiet är öppen under maj månad och deltagarantalet är begrändat till 46 personer.

Det går att delta i hela programmet eller enbart i konferensdagens program.

Frågor kan riktas till Henrika Tandefelt (henrika.tandefelt@helsinki.fi) och Evelina Wilson (evelina.wilson@abo.fi).