Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Finland 2016

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium 2022

Nordisk slots- og herregårdssymposium 2022 blev afholdt i Åbo og Västra Nyland, Finland den 18–20 august. 

Symposiet indledtes med en konferencedag på Åbo Akademi, hvis overordnede tema var “herregård og økonomi”. De i alt 12 oplæg, der blev afholdt på dagen, behandlede emner som konsumption, jernværker og skovbrugsdrift, landbrug og parker. De to følgende dage bød på ekskursioner til herregårde i Västra Nyland.

Link til hjemmeside med program: https://blogs2.abo.fi/slott2022/