Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Danmark 2019

CALL FOR PAPERS

Nordisk Slots– og Herregårdssymposium 2019

Download call for papers her

 

Foto: Hans Henrik Tholstrup

Dansk Center for Herregårdsforskning har hermed den glæde at invitere til årets Nordiske Slots– og Herregårdssymposium den 15.-17. august 2019. Symposiet er en årligt tilbagevendende konferencebegivenhed, der siden 1999 har været afholdt på skift i de nordiske lande, og Danmark er i år vært for fjerde gang. Årets tematiske ramme er 1700-tallets slotte og herregårde.

Deltagere inviteres hermed til at dele deres interesse med andre nordiske forskere og kulturarvsprofessionelle og skabe netværk på tværs af de nordiske lande. Symposiet består af 1½ dag med oplæg og debat på Slotsholmen i København og 1½ dag med ekskursioner til en række af Sjællands slotte, landsteder og herregårde.

 

1700-tallets nordiske slotte og herregårde

1700-tallet er en nøgleperiode for vores forståelse af det nordiske herregårdslandskab. Periodens adel– og herregårdskultur var internationalt orienteret, og herregårdsslægterne var stærkt sammenknyttet på tværs af riger og lande. Enorme godskomplekser skød op på landet. Palæerne indtog de fornemme adresser i byerne. Landsteder og lystgårde blev opført i forstæder og opland. Herregårdslandskabet blev ændret markant- ikke mindst i Danmark, hvor landboreformerne i slutningen af 1700-tallet var med til grundlæggende at forandre samfundets retlige og sociale tilstand.

 

Call for papers

Deltagere inviteres til at indsende forslag til kortere oplæg af 20 minutters varighed samt 10 minutters diskussion. Indsendte forslag bedes kunne indgå i ét af symposiets tre hovedtemaer:

– Hus, have og kulturlandskab

– Herregård, køn og politik

– Ret og administration på godset

 

Symposiet kan med glæde præsentere følgende keynote speakers:

– Ulla Kjær, dr.phil i kunsthistorie og museumsinspektør, Nationalmuseet: Til hvile mellem arbejdstimerne – 1700-tallets landsteder i Københavns opland

– Svante Norrhem, lektor og docent ved Lunds Universitet: Herrgårdshushållet som politisk maktfaktor

– Jørn Øyrehagen Sunde, professor i jura ved Universitetet i Bergen og forsker ved Baroniet Rosendal: Godsjurisdiksjoner i norsk rettshistorie sammenlignet med Danmark (foreløbig titel)

 

Download call for papers her.

 

Abstract på ½-1 side indsendes til Søren Broberg Knudsen – sbk@gammelestrup.dk senest 1. maj. Program og deltagerinformation følger. Forhåndstilmelding og spørgsmål kan sendes til:

 

Søren Broberg Knudsen

M: sbk@gammelestrup.dk

T: +45 8795 0709