Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Sverige 2018

Symposiet afholdtes i 2018 i Östergötland, Sverige, omkring temaet “Lokale, nationale og internationale perspektiver på det nordiske gods”

 

I august 2018 mødtes omkring 70 herregårdsforskere i Linköping på Östergötlands Museum til årets Nordiske Slots- og Herregårdssymposium. Symposiets første dag bestod af et fyldigt og spændende konferenceprogram med to internationale keynotes, der indledningsvist gav deres perspektiv på symposiets tema og belyste fortidens nordiske herregårdsmiljø i et internationalt perspektiv, efterfulgt af tre sideløbende sessioner med i alt 12 oplæg leveret af oplægsholdere fra de nordiske lande.

De følgende dage besøgte symposiets deltagere en række herregårde i regionen, herunder Sturefoss og Löfstad Herregård.

 

Hent materiale i pdf her:

Program

Billeder til ekskursion

Tekster til ekskursion