Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i Sverige 2013

Symposiet blev i 2013 afholdt i Skåne, Sverige, den 15. til 17. august.

 

Temaet for Nordisk Slots- og Herregårdssymposium i 2013 var materiel kultur, en forskningstradition med dybe rødder i blandt andet Kunsthistorie og Etnologi men som de seneste årtier også har vokset sig stærk inden for historie og økonomisk historie.

Årets symposium foregik i Skåne, som er et af de mest herregårdstætte områder i Sverige.

Skåne var frem til 1658 en del af Danmark, og den danske arv i kombination med områdets nærhed til kontinentet har præget såvel slottes og herregårdes arkitektur som godsernes jordbrug, arbejdsorganisation og landskab.