Nyheder

Rasmus Skovgaard Jakobsens ph.d.-forsvar

 

 

Den 11. april 2019 forsvarede cand.mag i religionsvidenskab og historie, Rasmus Skovgaard Jakobsen, sin ph.d.-afhandling Adel mellem Gud og folk efter reformationen. Adelsvældens øvrighedsideologi belyst gennem de publicerede ligprædikener.

Forskningsprojektet, der har været et samarbejde mellem Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Dansk Center for Herregårdsforskning, har inddraget to ellers ofte adskilte forskningstraditioner, adels- og reformationsforskningen og derigennem bidraget med nye perspektiver på adelen som øvrighed i 1500- og 1600-tallets Danmark.