Nyheder

Onlineseminar: Kultur, klasse og kontakter – kunsten og herregårdene 1830-1890

 

 

”En egyptisk pottesælgerske ved Gizeh”, 1876-1878 malet af Elisabeth Jerichau Baumann. Erhvervet antageligvis i 1883 af godsejer Ida Marie Suhr (1853-1938) til Petersgaard.

 

 

Den 13. april 2021 byder Slots- og Herregårdsforum i samarbejde med Center for 1800-talsstudier ved Aarhus Universitet velkommen til en seminardag, der skal være med til at uddybe og nuancere vores forståelse af forholdet mellem det danske herregårdsmiljø og kunsten i perioden 1830-1890.

For herregårdenes vedkommende er der på den ene side tale om en periode kendetegnet ved markant økonomisk fremgang, på den anden side ved tab af formelle politiske og økonomiske privilegier. I en kunsthistorisk sammenhæng omfatter perioden den modne guldalder og nationalromantikken – strømninger, der begge i vid udstrækning er blevet set som et udtryk for et stadigt mere selvbevidst borgerskabs præferencer. Godsejere – adelige såvel som borgerlige – spillede imidlertid gennem hele perioden en rolle som mæcener og med en række spændende oplæg fra forskere og specialister indenfor kunst og herregårdskultur, får vi belyst de både komplekse, fængslende og til tider overraskende forbindelser, der udviklede sig mellem kunsten og herregårdene i perioden.

 

 

 

Program (kan hentes her)

11.00-11.10 Museumsdirektør, cand.mag. Britta Andersen, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

&

Professor dr.phil. Lis Møller, Center for 1800-talsstudier, Aarhus Universitet.

Velkomst.

 

11.10-11.20 Projektansat, cand.mag. Klaus Højbjerg, Dansk Center for Herregårdsforskning.

Introduktion til dagens tema.

 

11.20-11.55 Postdoc-stipendiat, Jesper Svenningsen, Statens Museum for Kunst.

Herregårdssamlinger ved en korsvej – Samlersmagen omkring 1830.

 

11.55-12.10 Postcod, Ida Susanne Bangers, Institut for Kommuniktion og Kultur – Kunsthistorie, Aarhus Universitet og Fuglsang Kunstmuseum.

Landskabsmaleri og herregårde. Lolland-Falster som case i nationalstaten (c. 1865-90).

 

12.10-12.30 Museumsinspektør, cand.mag. Jesper Munk Andersen, Kongernes Samling.

C.A. Kølle, fra skyggen af det vestlollandske godsmiljø til kunstens rampelys – samhørighed mellem landskabsmaleri og et borgerligt herregårds- og embedsmiljø i 1800-tallets Danmark.

 

12.30-12.50 Konservator, Line Bregnhøi, Nationalmuseet.

De pompejanske udsmykninger på herregårdene.

 

12.50-13.00 Opsummering og diskussion.

 

13.00-14.00 Frokostpause.

 

14.00-14.35 Prof. Dr. Kilian Heck, Chair og Art History, Casper-David-Friedrich-Institute, University of Greifswald.

Between Connoisseurship and Status Symbol og an Ancient Regime. Art and Noble Families in Northern Germany in the 19th century.

 

14.35-14.55 Lektor, ph.d. Anna Lena Sanberg, fagleder for Tysk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

Herregården Breitenburg i Holsten som dansk-tysk fælleskulturelt centrum i helstaten indtil ca. 1848 & Conrad Rantzaus rolle som embedsmand i statsadministrationen og mæcen for Detlev Conrad Blunck, Bertel Thorvaldsen og H.C. Andersen.

 

14.55-15.15 Museumsinspektør, cand.mag. Kira Kofoed, Thorvaldsens Museum.

Pragmatisme og revolution. Om Thorvaldsens rolle i en politisk brydningstid.

 

15.15.-15.30 Museumsinspektør, cand.mag. Kathrine Svanum Andersen, Skovgaard Museet.

P.C. Skovgaard og Iselingen.

 

15.50-16.10 Historisk konsulent, cand.mag., Rasmus Agertoft, Nyborg.

Otto Bache på Ravnholt. En kunstners rolle i historisk iscenesættelse blandt danske godsejere i det sene 1800-tal.

 

NB. Der kan forekomme ændringer i programmet.

 

Praktiske oplysninger

Tilmelding skal ske til Klaus Højbjerg på klh@gammelestrup.dk eller Søren Broberg Knudsen sbk@gammelestrup.dk senest 9. april.

Pris: 50 kr.

Beløbet bedes indbetalt til museets konto i Djurslands Bank, Auning afd., Vestergade 1, 8963 Auning.
Regnr. 7260
Kontonr. 0002022856
Marker indbetaling ”Seminar”. Ønskes kvittering kontakt Irene Lundquist på il@gammelestrup.dk

Deltagere vil i en af de nærmeste dage op til seminaret få tilsendt et link til onlineseminaret samt praktisk information omkring login.