Nyheder

Det pryder vel en Ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag.

Festskriftet er en hyldest til lektor, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag i 2010. Bogen er skrevet af en kreds af yngre forskere med faglig baggrund i etnologi, arkitektur, kunsthistorie og historie. Den rummer ti nyskrevne forskningsartikler med emner, der alle i bred forstand knytter an til herregårdsforskningen.

Vi føres fra slesvig-holstenske adelsslægter, voldelige bønder på Herlufsholm gods, birkeretten på Clausholm og godsejernes magt i Nordvestjylland, over godsejernes politiske selvforståelse, herskabernes selviscenesættelse på Nørre Vosborg, historicistisk herregårdsarkitektur og arvefæstegodset på Fussingø, til herregårdenes aktuelle nutidige situation med bygningsrestaurering og oplevelsesøkonomi. Bogen giver med andre ord et spændende indblik i den allernyeste forskning i herregårdenes kultur og historie.

Dansk Center for Herregårdsforskning har med udgivelsen af festskriftet ønsket at markere Carsten Porskrog Rasmussens store og vidtrækkende indsats som historiker, forsker og formidler. Carsten Porskrog Rasmussen var i 2004 medstifter, da Dansk Center for Herregårdsforskning blev dannet på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og er i dag fortsat centerets engagerede næstformand. Det er altså ikke mindst Carsten Porskrog Rasmussens fortjeneste, at en fokuseret indsats for forskningen og formidlingen omkring danske herregårde og herregårdshelheder nu udfoldes gennem centeret.

Dansk Center for Herregårdsforskning har således været den samlende kraft i den nyorientering, som herregårdsforskningen har gennemgået de seneste år. I forlængelse af denne indsats ønsker centeret dermed også med udgivelsen at præsentere en række yngre herregårdsforskeres nye perspektiver og bidrag til forskningsområdets udvikling.

ISBN: 978-87-990777-8-6
Pris: 174 kr.+ porto og eksp. gebyr.

Bogen kan købes ved henvendelse til museumsbutikken på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

T: 8648 3001
Mail: museumsbutikken@gammelestrup.dk