Nyheder

Ph.d.-grad tildelt forsker ved Dansk Center for Herregårdsforskning

Cand.mag. i etnologi Signe Steen Boeskov blev den 6. december 2010 tildelt ph.d.-graden i Historie på grundlag af sin afhandling Herregårdsherskab. Distinktioner og iscenesættelser i danske herregårdsmiljøer, 1850-1920.

Læs mere om forskningsprojektet her