Nyheder

Ph.d.-grad tildelt forsker ved Dansk Center for Herregårdsforskning

Mag. art. Anne Grethe Sværke blev den 9. november 2007 tildelt ph.d.-graden i Historie på grundlag af sin afhandling om nygotisk herregårdsarkitektur.

Anne Grethe Sværke arbejder i øjeblikket på at redigere afhandlingen, der forventes at udkomme i bogform i løbet af 2009.

Læs mere om Anne Grethe Sværkes projekt

Læs mere om Anne Grethe Sværkes udgivelse