Nyheder

Nyt ph.d.-stipendium i oplevelsesøkonomi

Herregårdene og oplevelsessamfundet – nyt liv i gamle bygninger er titlen på det forskningsprojekt, som Dansk Center på Herregårdsforskning i samarbejde med Aarhus Universitet opretter til sommer. Ph.d.-projektet skal se nærmere på, hvilke muligheder oplevelsesøkonomiens vækst giver de danske herregårde for at etablere alternativer til den traditionelle landbrugsproduktion. Det nye Ph.d.-stipendium er blevet etableret takket være støtte fra Inge og Asker Larsens Fond.

Oplevelsesøkonomi i forhold til herregårde er et relativt overset område i forskningsmæssige sammenhænge. Det er derfor interessant at udarbejde en grundig analyse af herregårdenes muligheder i oplevelsesøkonomien for at afklare herregårdenes udviklingspotentiale.

De danske herregårde har med deres historie, traditioner og arkitektur et stort potentiale for at markere sig på et marked, hvor produkternes historie og følelsesmæssige værdi er vigtigt for kunderne, når de vælger oplevelser. Mange herregårde har en økonomisk motivation for at tænke innovativt og prøve at supplere land- og skovbruget med nye indtægtskilder, som f.eks. terrænkøreskoler eller helikopterflyvninger og wellness-tilbud. Man kan også se det voksende antal herregårdshoteller som et forsøg på at udnytte herregårdenes fysiske rammer og historie til at skabe en usædvanlig oplevelse for de besøgende.  Andre herregårde benytter forbrugernes opfattelse af herregårdene, som værende garant for autenticitet og kvalitet, til at skabe en niche indenfor fødevareproduktion.

Forskningsprojektet Herregården og oplevelsessamfundet – nyt liv i gamle bygninger vil tage udgangspunkt i herregårdenes fysiske rammer og muligheden for at udnytte disse til at udvikle en alternativ indtægtskilde, der kan medvirke til at tidligere ubrugte bygninger kan omdannes til et fortrin for herregårdene. I projektet skal der ses nærmere på, i hvilket omfang oplevelsesøkonomien er en reel indtægtskilde for de danske herregårde, og hvilke forudsætninger herregårdene skal udfylde for at kunne markere sig på den oplevelsesøkonomiske arena.