Nyheder

Nybygt af gammel art
Ny bog fra Dansk Center for Herregårdsforskning

 

Der blev bygget usædvanligt meget på de danske herregårde i perioden 1830-1900. På en tredjedel af alle herregårdshovedbygninger blev der således foretaget væsentlige nybyggerier. Perioden, der var en magtfuld tid for landets godsejere, kom altså også til at rumme stor pragtudfoldelse gennem byggeaktiviteterne på herregårdene.

Byggestilen var historicistisk, og forestillinger om fortidens borge og middelalderens stemninger dukkede op i herregårdsbyggeriets nygotiske formsprog. Periodens arkitektoniske udtryk er med sine mange historiske henvisninger ofte blevet fremstillet som stilforvirret af eftertiden. Denne bogs undersøgelse af tidens herregårdsbyggerier vidner dog om en stærk stilbevidsthed hos både bygherrer og arkitekter og giver et opklarende indblik i samtidens oplevelse af bygningerne og det herregårdsliv, de dannede ramme om.

Anne Grethe Sværke skildrer udviklingen af den nygotiske herregårdsarkitektur på dansk jord og kaster nyt lys over denne udviklings sammenhæng med samtidens forståelse af herregården, fortiden og den nationale arkitektur.

Nybygt af gammel art. Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark 1830-1900.
Af. Anne Grethe Sværke.
Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og forlaget Skippershoved.

Pris: 190 kr.+ porto og eksp. gebyr.
Bogen kan købes ved henvendelse til museumsbutikken på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

T: 8648 3001
Mail: museumsbutikken@gammelestrup.dk