Nyheder

Atmosfæren af Herregård. Herregårdens stemninger og historier i fortid, nutid og fremtid.

Foredrag og spændende debat på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Dansk Center for Herregårdsforskning præsenterer i samarbejde med den landsdækkende begivenhed Forskningens Døgn en spændende aften med fortællinger fra herregårdens og forskningens verden.

De fleste, der har besøgt en eller flere af landets herregårde, har haft oplevelsen af en særlig atmosfære. En oplevelse præget af bevidstheden om at befinde sig på et historisk sted, hvor store begivenheder og en lang række af menneskeliv fra øverst til nederst i hierarkiet har udspillet sig. En oplevelse af de historiske bygningers vidnesbyrd om fortidig storhed. En oplevelse af pragtfulde rammer, enestående arkitektur og smuk havekunst.

Herregårdsatmosfæren, og oplevelsen af hvad der betegner en ægte herregård, er dog som alt andet foranderlig og præget af den samtid, der har bygget, ombygget, brugt, forstået og stadig bruger og forstår herregården.

Tre forskere fra Dansk Center for Herregårdsforskning fortæller med udgangspunkt i deres egne største forskningsoplevelser med danske herregårde om forståelsen og brugen af herregården og dens bygninger i fortid, nutid og fremtid. Og publikum inviteres til at dele egne oplevelser med herregårdene og til at få en ny oplevelse af den stemningsfulde herregård, når turen går rundt på Gammel Estrup.

Arrangementet og adgang til museet er gratis, men tilmelding udbedes.

Aftenens program:

Faglig sekretær, ph.d. Signe Steen Boeskov: Velkomst og introduktion til arrangementet og dagens tema.

Projektmedarbejder Espen Kirkegaard Espensen, cand.mag.: Herregården som historie og historien om herregården.
Hofjægermester Hector Estrup forseglede i 1905 en arkivpakke, hvori han med eftertænksomhed og historisk bevidsthed havde placeret et brev og to interessante regnskaber over driften af sin herregård, Ormstrup. Seglet blev først brudt i 2010 af foredragsholderen, som fandt pakken i forbindelse med sit arbejde med herregården Ormstrup. Det var Hector Estrups ønske at bidrage til historieforskningen i sin egen eftertid, og foredraget handler om, hvordan det med arkivpakken lykkedes for ham.

Ph.d.-stipendiat Mikael Frausing, cand.mag.: Stemmer og stemninger på nutidens herregårde.Historiker Mikael Frausing har i forbindelse med sin forskning i danske herregårdes oplevelsesøkonomiske strategier mødt og interviewet en stor mængde af ejere og brugere af nutidens herregårde. Med eksempler fra tidens mange kreative måder at bruge herregårdene overfor publikum, fortæller han om ejernes private og økonomiske overvejelser, samt om danskernes ofte overraskende motiver og oplevelser af herregårdens særlige atmosfære.

Pause med adgang til udstillingen. Kaffe og kage fra brændekomfuret kan købes i køkkenet

Ph.d.-stipendiat Sonja Marie Overgaard, cand.arch.: Fremtidens herregård – at ændre for at bevare.
“Hvor mange af de gamle mursten kan man fjerne, før spøgelset forsvinder?”, spørger arkitekt Sonja Marie Overgaard, der arbejder med at belyse den vanskelige men nødvendige vurderingsproces, der ligger til grund for de forandringer, der må gøres for at fremtidssikre herregårdenes bygningsanlæg og kulturmiljøer. Med udgangspunkt i sine egne optegnelser og observationer, fortæller hun om de seneste års forunderlige forvandling af den vestjyske herregård Nørre Vosborgs avlsgård. En forvandling der har været med til igen at placere denne herregård blandt sit lokalområdes kraft- og aktivitetscentre.

Samlende diskussion og udveksling:
Hvordan sikres herregårdens fortid i fremtiden?
Oplevelser med herregårdens særlige atmosfære.

Faglig sekretær Signe Steen Boeskov, ph.d.: Afrunding af diskussion og introduktion til museets udstilling i perspektiv af aftenens tema.

Sted:                  Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning
Tidspunkt:           28. april 2011 kl. 19.00-21.30
Tilmelding:          Fra 1. april på telefon 86 48 30 01