Nyheder

Parkprojekt på Glorup Gods

Nyt liv i den historiske park på Glorup Gods

Ny ankomst, hovedsti og beplantning, samt udstillingen Geist Glorup aktiverer tilsammen Glorups  historie og genskaber stedets tidligere nære relation til samtidens arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere. Alle interesserede bydes velkommen til en festlig indvielse d. 25. maj 2013 kl. 12-17.

Igennem århundreder har de fremmeste kunstnere, gartnere og arkitekter fra ind- og udland udtænkt og udført store eksperimenterende prestigeprojekter af international format i Glorup Park. Et oprindeligt vådt og skovdækket land blev gennem tiden forvandlet til et langstrakt haveanlæg af de allerfineste. Først som storslået barokanlæg med spejldam, sigtelinjer og alléer, der siden blev
udvidet med et af de tidligste romantiske haveanlæg herhjemme. Parken er således i dag en landskabsarkitektonisk og kunsthistorisk kuriositet med en sjælden forening af mange historiske lag og tidsligheder. Det unikke landskab har været med til at bringe Glorup en plads i den danske kulturkanon.
I 2008 udarbejdede Absolut Landskab ved Anja Boserup Qvist og Anne Galmar en landskabelig helhedsplan for park og landskab, som kortlagde Glorups særlige havekunsthistorie og fremtidige udviklingspotentialer. Siden 2011 har Absolut Landskab og Umage v. kunsthistorikerne Line Kjær og Lotte Boesen Toftgaard sammen med Godsejer Jacob Rosenkrantz M-H arbejdet på at genopdage og formidle Glorup på ny, så stedets kvaliteter bevares, nyt tilføjes og adgangen til
parken på flere planer bliver forbedret. De faglige grænser mellem kunst og landskabsarkitektur har krydset grænser og tilsammen revitaliseret den særlige kulturhistoriske tidslomme, som Glorup er med hovedbygning, park og avlsgård.

Ny hovedsti

Den 25. maj står første fase af den landskabsarkitektoniske udvikling af Glorup Park færdig og ny ankomstplads, hovedsti og beplantning vil blive indviet. Den historisk funderede sti er en nyfortolkning af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardins oprindelige plan fra 1774. Konceptet for og udformningen af den nye hovedsti er sket i tæt samarbejde med kunstneren Karin Lorentzen, således at stien både skaber en ny rute gennem parken og som kunstværk aktivt arbejder med de stedsspecifikke kvaliteter. Stien bliver på en gang en ny måde at bevæge sig gennem den romantiske have på – hvor barokkens aksialitet møder den romantiske haves bløde landskab – og stien forbedrer samtidig den samlede offentlige adgang til parken sammen med det eksisterende system af stier. Det tværfaglige arbejde udspringer af en fælles grundholdning til, at Glorup Parks

historie skal respekteres samtidig med at nye tiltag skal afspejle sin egen samtid. Som en del af ankomsten er der indrettet et nyt formidlingshus i en eksisterende avlsbygning, hvor arkitekt Sophus Søbye har gentænkt de historiske rammer og indrettet nye publikumsfaciliteter.

Udstillingen Geist Glorup

Sommerens store Geist Glorup-udstilling i Glorup Park er kurateret af Umage og er et midlertidigt forøg på at aktivere og aktualisere Glorups enestående stykke kulturarv gennem samtidskunsten.
Geist Glorup viser værker af en række anerkendte danske kunstnere, som gennem lyd, ord og billeder sætter fokus på havens overraskende elementer, oprindelige såvel som nye, og inviterer offentligheden til at gå på opdagelse i haven, fortiden og samtidskunsten.
Udstillingen vil gennem samtidskunsten bygge bro mellem fortid og fremtid og udfordre begreberne kulturarv og kulturformidling. For hvilken funktion og fremtid har en skrøbelig grøn størrelse som en historisk have i dag? Og hvordan skal den gives videre og formidles til kommende generationer? Geist Glorup søger ikke at give endegyldige svar på disse spørgsmål men snarere at agere laboratorium for alternative måder at aktivere og formidle vores kulturarv på.
Geist Glorup åbner lørdag d. 25. maj og byder indtil d. 31. august 2013 på stedsspecifikke værker af anerkendte danske kunstnere som Camilla Berner, Peter Callesen, Jette Ellgaard, Karin Lorentzen, Randi & Katrine, SCENATET og Christian Vind. Udstillingen er åben fra torsdag til søndag kl. 10-17. Gratis entré.

Absolut Landskab vil fortsætte deres arbejde med at udvikle Glorup Park over de næste par år.
For yderligere information kontakt Umage (Lotte Boesen Toftgaard) 30236043 eller Absolut Landskab (Anja Boserup Qvist) 51559008 eller se www.geistglorup.dk og www.absolutlandskab.dk