Nyheder

Nyt medlem og næstformand i DCHs bestyrelse

Dansk Center for Herregårdsforskning byder Nina Javette Koefoed velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 1.9.2013 således af (fra venstre) museumsdirektør ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet Britta Andersen (formand), museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet Mikkel Venborg Pedersen, lektor ved Arkitektskolen Aarhus Lars Nicolai Bock samt lektor ved Aarhus Universitet Nina Koefoed (næstformand).

Nina Koefoed har i sin forskning bl.a. beskæftiget sig med køn og sædelighed særligt i 1700-tallets og 1800-tallets Danmark. Hun har om dette emne bl.a. udgivet bogen “Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark” fra forlaget Museum Tusculanum i 2008. Hun er ligeledes tilknyttet forskningsnetværket “Reformatorisk teologi og konfessionskultur” ved AU, der beskæftiger sig med de samfundsmæssige følger af Reformationsperioden i Danmark.

Dansk Center for Herregårdsforskning har en faglig bestyrelse, der – blandt de øvrige ansvarsområder – anlægger centerets faglige linje, udpeger dets forskningsmæssige satsninger og ikke mindst garanterer det faglige grundlag. Med Nina Koefoeds indtrædelse i bestyrelsen tilføjes en stor kapacitet på 1700- og 1800-tallets historie, som er tungtvejende perioder i centerets projekter og aktiviteter.

Læs mere om den øvrige bestyrelse her