Nyheder

Lancering af www.danskeherregaarde.dk

Et vigtigt stykke dansk kulturarv er nu blevet digitaliseret

24. april kunne Dansk Center for Herregårdsforskning præsentere hjemmesiden www.danskeherregaarde.dk. Det er første gang at alle – fra historikere og slægtsforskere til turister og herregårdsentusiaster – med et enkelt klik får adgang til information om de godt 700 herregårde i Danmark

Med hjemmesiden www.danskeherregaarde.dk, der er blevet til med støtte fra Realdania, etablerer Dansk Center for Herregaardsforskning en samlet oversigt over alle landets herregårde. Som noget nyt er denne oversigt baseret på en klar definition af begrebet ‘herregård’ og hvad, der konstituerer en herregård. Hjemmesiden indeholder både beskrivelser af herregårdenes historie, deres ejerforhold, bygninger og kulturmiljø.

Der har længe manglet et samlet overblik over de danske herregårde, så Dansk Center for Herregårdsforskning glæder sig over, at det nu endelig er lykkedes at skabe det på en lettilgængelig måde for alle, der måtte have en interesse i herregårdene.

Holdet bag den nye hjemmeside www.danskeherregaarde.dk, der netop er blevet lanceret, og som gør det muligt med et enkelt klik at finde informationer om alle de godt 700 danske herregårde. Fra venstre er det: Mikael Frausing (Ph.d. og projektansvarlig ved Dansk Center for Herregårdsforskning), Signe Steen Boeskov (Ph.d. og faglig sekretær ved Dansk Center for Herregårdsforskning) samt Britta Andersen (museumsdirektør ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning). Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Den danske herregård på internettet

www.danskeherregaarde.dk er resultatet af 2 ½ års arbejde, hvor man har foretaget en samlet registrering og formidling af alle herregårdene i Danmark. Det er løbet op i 3.000 siders tekst og 4.000 faneblade, samt et stort billedarkiv over alle herregårdene. Med det nye kort bliver det muligt at følge herregårdenes udvikling over 500 år, og den interesserede læser vil kunne se, hvordan en given gårds jordtilliggende, ejerforhold og produktionsforhold har ændret sig i løbet af historien.

Med hjemmesiden er de enkelte herregårde blevet gjort tilgængelige på en måde, de ikke har været før. Hjemmesiden har flere funktioner. Den kan fungere som digitalt opslagsværk, hvor man kan få information om den valgte herregård, og den også bruges til undervisning i dansk herregårdshistorie, da der samtidig præsenteres en række tema-artikler, der beskriver herregårdens generelle funktioner. Dertil kan den også bruges af turister, der søger oplysninger om herregårde, f.eks. deres tilgængelighed for besøgende.

Den nye hjemmeside www.danskeherregaarde.dk, der rummer information om alle landets godt 700 herregårde, blev lanceret på Gammel Estrup 24. april 2014.

Kulturarv før og nu

Når man taler om en herregård, så taler man om en grundlæggende samfundsinstitution, der har formet Danmark gennem tiderne. De mange herregårde har til alle tider indgået i et indflydelsesrigt samspil med landskab og samfund, været landområdernes kraftcentre, og dannet ramme om mange menneskers liv fra alle samfundslag. Herregårdene udgør dermed en vigtig del af vores kulturarv.

De herregårde, som præsenteres på det nye kort, har stort set alle sammen været klassificeret som herregårde på et tidspunkt i perioden mellem 1770 og 1919, hvor Lensafløsningsloven afskaffede de sidste privilegier knyttet til herregårdene. Herregårdskortet anno 2013 giver et indtryk af, hvordan udviklingen har formet sig for herregårdene siden dengang og hvilke herregårde, som fortsat eksisterer i dag.